Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông sách trực tuyến sách miễn phí

Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông

Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông

Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông - Phát Hành Dự Kiến 10/09/2019

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Thông tin tác giảThích Nhất HạnhThích Nhất Hạnhlà một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội,và người vận động cho hòa bình. Ông sinh ra ở Thừa Thiên Huế vào ngày 11/10/1926xuất gia theo Thiền Tông...

Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông sách điện tử trực tuyến miễn phí

Nghệ Thuật Thiết Lập Truyền Thông