Nghệ Thuật Và Vật Lí - Những Cái Nhìn Tương Đồng Về Không Gian, Thời Gian Và Ánh Sáng sách trực tuyến sách miễn phí

Nghệ Thuật Và Vật Lí - Những Cái Nhìn Tương Đồng Về Không Gian, Thời Gian Và Ánh Sáng

Nghệ Thuật Và Vật Lí - Những Cái Nhìn Tương Đồng Về Không Gian, Thời Gian Và Ánh Sáng

Nghệ Thuật Và Vật Lí - Những Cái Nhìn Tương Đồng Về Không Gian, Thời Gian Và Ánh Sáng

Tác giả: Leonard Shlain

Thông tin tác giảLeonard ShlainVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNghệ thuật thể hiện thế giới nhìn thấy được, còn vật lý giải thích sự vận hành không nhìn thấy được của thế giới đó, khiến cho hai lĩnh vực này ...

Nghệ Thuật Và Vật Lí - Những Cái Nhìn Tương Đồng Về Không Gian, Thời Gian Và Ánh Sáng sách điện tử trực tuyến miễn phí

Nghệ Thuật Và Vật Lí - Những Cái Nhìn Tương Đồng Về Không Gian, Thời Gian Và Ánh Sáng