Ngọc Lê Hồn sách trực tuyến sách miễn phí

Ngọc Lê Hồn

Ngọc Lê Hồn

Ngọc Lê Hồn

Tác giả: Từ Chẩm Á

Ngọc Lê Hồn Câu chuyện của Ngọc Lê Hồn, có thể tóm lại bằng sáu chữ: Tài tử - Giai nhân - Mệnh bạc. Một chàng tú tài giang hồ lạc phách ngẫu nhiên tao ngộ với một nàng góa phụ tài sắc vẹn toàn. Cả hai yêu nhau, nhưng chỉ biết tuyệt v...

Ngọc Lê Hồn sách điện tử trực tuyến miễn phí

Ngọc Lê Hồn