Nhà Lãnh Đạo 4.0 sách trực tuyến sách miễn phí

Nhà Lãnh Đạo 4.0

Nhà Lãnh Đạo 4.0

Nhà Lãnh Đạo 4.0

Tác giả: Harvard Business Review

Thông tin tác giảHarvard Business ReviewVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBạn có thể trở thành một nhà quản lý bởi vì bạn đã thành công bằng sự cống hiến với tư cách là một cá nhân. Bạn đã thực hiện tốt công v...

Nhà Lãnh Đạo 4.0 sách điện tử trực tuyến miễn phí

Nhà Lãnh Đạo 4.0