Quân Hậu Trên Bàn Cờ Vua sách trực tuyến sách miễn phí

Quân Hậu Trên Bàn Cờ Vua

Quân Hậu Trên Bàn Cờ Vua

Quân Hậu Trên Bàn Cờ Vua

Tác giả: Khúc Cẩm Huyên

Thông tin tác giảKhúc Cẩm Huyên- Sinh ngày 18/7, là một phụ nữ Cự Giải điển hình- Hiện là biên tập viên tạp chí 2! Đẹp và 2! Người Trẻ Việt- Câu nói yêu thích: Well-behavedwomen seldom make annals (Gái ngoan thì hiếm khi làm nên lịch...

Quân Hậu Trên Bàn Cờ Vua sách điện tử trực tuyến miễn phí

Quân Hậu Trên Bàn Cờ Vua