Ranh Giới (Tập 1) sách trực tuyến sách miễn phí

Ranh Giới (Tập 1)

Ranh Giới (Tập 1)

Ranh Giới (Tập 1)

Tác giả:

Ranh Giới (Tập 1)Đây là một câu chuyện nói về cuộc sống, gia đình, tình yêu, tâm sinh lý con người dưới góc nhìn của một thanh niên thuộc thế hệ nửa đầu 8x. Với những đấu tranh nội tâm gay gắt khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời ,...

Ranh Giới (Tập 1) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Ranh Giới (Tập 1)