Ray Kroc Đã Tạo Nên Thương Hiệu McDonald's Như Thế Nào? sách trực tuyến sách miễn phí

Ray Kroc Đã Tạo Nên Thương Hiệu McDonald's Như Thế Nào?

Ray Kroc Đã Tạo Nên Thương Hiệu McDonald's Như Thế Nào?

Ray Kroc Đã Tạo Nên Thương Hiệu McDonald's Như Thế Nào?

Tác giả: Ray Kroc

Thông kit tác giảRay KrocVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Columbus khám phá ra nước Mỹ, Jefferson định hình nó, và Ray Kroc đem Tall Mac đến với nó. " - Tom Robbins, tạp chí Esquire"Với bất cứ ai muốn tìm hi...

Ray Kroc Đã Tạo Nên Thương Hiệu McDonald's Như Thế Nào? sách điện tử trực tuyến miễn phí

Ray Kroc Đã Tạo Nên Thương Hiệu McDonald's Như Thế Nào?