Sám Pháp Địa Xúc sách trực tuyến sách miễn phí

Sám Pháp Địa Xúc

Sám Pháp Địa Xúc

Sám Pháp Địa Xúc - Phát Hành Dự Kiến 10/11/2018

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Thông rock tác giảThích Nhất HạnhThích Nhất Hạnhlà một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội,và người vận động cho hòa bình. Ông sinh ra ở Thừa Thiên Huế vào ngày 11/10/1926xuất gia theo Thiền Tôn...

Sám Pháp Địa Xúc

Sám Pháp Địa Xúc

Tác giả: Thích Nhất Hạnh

Thông tin tác giảThích Nhất HạnhThích Nhất Hạnhlà một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội,và người vận động cho hòa bình. Ông sinh ra ở Thừa Thiên Huế vào ngày 11/10/1926xuất gia theo Thiền Tông...

Sám Pháp Địa Xúc sách điện tử trực tuyến miễn phí

Sám Pháp Địa Xúc