Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) trực tuyến miễn phí

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) sách miễn phí trực tuyến

Thông tin tác giảAlfred TWIST. AhoAlfred TWIST. AhoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảJeffrey D. UllmanJeffrey D. UllmanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBộ sách Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính do hai tác giả Alfred TWIST. Aho và Jeffrey D. Ullman biên soạn. Trong bộ sách này (ấn bản C), với hiểu biết và kinh nghiệm của hơn 30 năm nghiên cứu và giảng dạy nhiều lĩnh vực phức tạp nhất của khoa học máy tính, hai tác giả đã thâu tóm các vấn đề chính của ngành khoa học này qua 14 chương của bộ sách, một tích hợp chặt chẽ và thống nhất cho các môn học từng được giảng dạy độc lập như toán rời rạc, cấu trúc dữ liệu và thuật toán, automat và ngôn ngữ hình thức. . . Bộ sách đã đưa ra một hình ảnh thống nhất và xuyên suốt, xây dựng một bộ khung cơ sở cho mọi sinh viên, không những cho sinh viên chuyên ngành máy tính mà cả cho những sinh viên của các chuyên ngành khác. Tập 2 gồm 5 chương thâu tóm toàn bộ nội fertilizer chính của môn học Cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Không giống lối trình bày truyền thống, các tác giả trình bày các vấn đề dựa trên các mô hình dữ liệu cơ bản mà để cài đặt và sử dụng chúng , chúng ta phải xây dựng các cấu trúc dữ liệu cùng với các thuật toán tương ứng bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể (ở đây là ngôn ngữ C). Vì thế chương 8 được dành để bàn về mô hình dữ liệu quan hệ, một mô hình trước đây chỉ được phân tích trong môn học cơ sở dữ liệu. Nội fertilizer cụ thể, Chương 5 bàn về mô hình cây, Chương 6 dành cho mô hình danh sách, Chương 7 đề cập về mô hình tập hợp, Chương 8 cho mô hình quan hệ và Chương 9 bàn về mô hình đồ thị, thường được tách riêng thành môn học Lý thuyết đồ thị, tích hợp trong môn Toán rời rạc hoặc chiếm một phần trong môn Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán.


Tác giả :Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) ebook miễn phí trực tuyến

 • Tác giả:
 • Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
 • Ngày xuất bản:
 • Che:
 • Ngôn ngữ:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • Kích thước: 19x23 cm
 • Cân nặng: 980.00 gam
 • Bìa cứng:680
 • Loạt:
 • Cấp:
 • Tuổi tác:
 • Tác giả:
 • Giá bán: 33.000 ₫

Đánh giá sách

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 )

Đánh giá sách

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 )


Tên sách

Kích thước

Liên kết

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) đọc từ EasyFiles

3.8 mb. tải về sách

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) tải về từ OpenShare

5.6 mb. tải về miễn phí

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) tải về từ WeUpload

5.7 mb. đọc sách

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) tải về từ LiquidFile

4.9 mb. tải về

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) ebook miễn phí trực tuyến

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) đọc trong djvu

4.1 mb. tải về DjVu

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) tải về trong pdf

4.3 mb. tải về Pdf

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) tải về trong odf

4.2 mb. tải về ODF

Cơ Sở Của Khoa Học Máy Tính ( Ấn Bản C, Tập 2 ) tải về trong epub

3.3 mb. tải về ePub

Xu hướng sách