Samurai Deeper Kyo 11 sách trực tuyến sách miễn phí

Samurai Deeper Kyo 11

Samurai Deeper Kyo 11

Samurai Deeper Kyo 11

Tác giả:

Samurai Deper Kyo 1Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ. Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! Xem Thêm...

Samurai Deeper Kyo 11 sách điện tử trực tuyến miễn phí

Samurai Deeper Kyo 11