Samurai Deeper Kyo (Tập 34) sách trực tuyến sách miễn phí

Samurai Deeper Kyo (Tập 34)

Samurai Deeper Kyo (Tập 34)

Samurai Deeper Kyo (Tập 34)

Tác giả:

Samurai Deper Kyo (Tập 34)Sát thủ huyền thoại lấy mạng hơn nghìn người ở trận Sekigahara. Tay cầm trường kiếm dài năm thước, lưng xăm hình âm dương, mắt đỏ như mắt quỷ. Hắn chính là tên tội phạm đáng giá 10 vạn lượng, Quỷ Nhãn Kyo! X...

Samurai Deeper Kyo (Tập 34) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Samurai Deeper Kyo (Tập 34)