Tôn Tử Binh Pháp - Tinh Tuyển Nghệ Thuật Thương Trường (Tái Bản 2018) sách trực tuyến sách miễn phí

Tôn Tử Binh Pháp - Tinh Tuyển Nghệ Thuật Thương Trường (Tái Bản 2018)

Tôn Tử Binh Pháp - Tinh Tuyển Nghệ Thuật Thương Trường (Tái Bản 2018)

Tôn Tử Binh Pháp - Tinh Tuyển Nghệ Thuật Thương Trường (Tái Bản 2018)

Tác giả: Phùng Hiếu

Thông bottle tác giảPhùng HiếuVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Thương trường như chiến trường” là câu nói phản ánh đúng bản chất của thị trường kinh doanh hiện nay. Các nhà lãnh đạo hàng đầu được coi là các ...

Tôn Tử Binh Pháp - Tinh Tuyển Nghệ Thuật Thương Trường (Tái Bản 2018) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Tôn Tử Binh Pháp - Tinh Tuyển Nghệ Thuật Thương Trường (Tái Bản 2018)