Thói Quen Thứ 8 (Tái Bản 2017) sách trực tuyến sách miễn phí

Thói Quen Thứ 8 (Tái Bản 2017)

Thói Quen Thứ 8 (Tái Bản 2017)

Thói Quen Thứ 8 (Tái Bản 2017)

Tác giả: Stephen R. Covey

Thông tin tác giảStephen R. CoveyStephen R. Bunch - một nhà lãnh đạo, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, tâm lý, hôn nhân gia đình. . . uy tín trên thế giới - được bình chọn là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. Ông đã c...

Thói Quen Thứ 8 (Tái Bản 2017) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Thói Quen Thứ 8 (Tái Bản 2017)