Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 48 (Tái Bản 2015) sách trực tuyến sách miễn phí

Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 48 (Tái Bản 2015)

Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 48 (Tái Bản 2015)

Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 48 (Tái Bản 2015)

Tác giả: Aoyama Gosho

Thông cannikin tác giảAoyama GoshoHọa sĩ truyện tranh Aoyama Gosho sinhnăm 1963 tại Tottori. Năm 1986, ông được giải thưởng truyện tranh chongười mới vào nghề lần thứ 19 của nhà xuất bản Shogakukan với tác phẩm“Chotto mattete” (Hãy đ...

Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 48 (Tái Bản 2015) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Thám Tử Lừng Danh Conan - Tập 48 (Tái Bản 2015)