Thẻ Thông Minh - Côn Trùng sách trực tuyến sách miễn phí

Thẻ Thông Minh - Côn Trùng

Thẻ Thông Minh - Côn Trùng

Thẻ Thông Minh - Côn Trùng

Tác giả:

Hướng dẫn cách học thẻ:Bước 1: Cho trẻ nhìn mặt hình ảnh của thẻ để trẻ có thể ghi nhớ hình ảnh một cách tự nhiên. Đồng thời, hỏi trẻ "What's this?"(Đây là gì?) Bố mẹ nên hỏi bằng tiếng Anh để giúp trẻ tăng khả năng phản xạ bằng tiến...

Thẻ Thông Minh - Côn Trùng sách điện tử trực tuyến miễn phí

Thẻ Thông Minh - Côn Trùng