Thiên Sư Chấp Vị - Tập 2: Quỷ Ức sách trực tuyến sách miễn phí

Thiên Sư Chấp Vị - Tập 2: Quỷ Ức

Thiên Sư Chấp Vị - Tập 2: Quỷ Ức

Thiên Sư Chấp Vị - Tập 2: Quỷ Ức

Tác giả: Phàn Lạc

Thông tin tác giảPhàn LạcTôi là Phàn Lạc, bút danh lấy ý từ “túy ngọa sơn phàn, nhàn khán hỏa lạc“ (Say nằm bên sườn núi, nhàn nhã ngắm hoa rơi ). Bản tính lười nhác tùy tiện, chỉ mong luôn được vui vẻ như cánh buồm no gió. Tôi yêu t...

Thiên Sư Chấp Vị - Tập 2: Quỷ Ức sách điện tử trực tuyến miễn phí

Thiên Sư Chấp Vị - Tập 2: Quỷ Ức