Trí Thức Tinh Hoa Việt Nam Đương Đại - Một Số Chân Dung sách trực tuyến sách miễn phí

Trí Thức Tinh Hoa Việt Nam Đương Đại - Một Số Chân Dung

Trí Thức Tinh Hoa Việt Nam Đương Đại - Một Số Chân Dung

Trí Thức Tinh Hoa Việt Nam Đương Đại - Một Số Chân Dung

Tác giả: Hàm Châu

Thông package tác giảHàm ChâuViết Báo từ năm 22 tuổi. Từng là phóng viên báo Hà Nội Mới, tổng biên tập tạp chí Tổ Quốc, ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, phóng viên cao cấp phụ trách Báo Nhân Dân Cuối Tuần. Hiện là phó chủ tịch hội đ...

Trí Thức Tinh Hoa Việt Nam Đương Đại - Một Số Chân Dung sách điện tử trực tuyến miễn phí

Trí Thức Tinh Hoa Việt Nam Đương Đại - Một Số Chân Dung