Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh - Việt sách trực tuyến sách miễn phí

Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh - Việt

Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh - Việt

Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh - Việt

Tác giả:

Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh - ViệtCuốn sách có tổng số mục từ lên đến hơn 60. 0, theo hướng cập nhật với rất nhiều thuật ngữ và thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ kinh tế - kinh doanh hiện đại. Những mục từ này được sư...

Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh - Việt sách điện tử trực tuyến miễn phí

Từ Điển Kinh Tế Thương Mại Anh - Việt