Tự Học Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao sách trực tuyến sách miễn phí

Tự Học Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Tự Học Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Tự Học Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Tác giả:

Tự Học Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng CaoQuyển sách gồm 14 bài học, với bố cục cụ thể như sau:Bài 1 đến bài 4 trình bày ký tự và lối phiên âm tiếng Hàn, hệ thống chữ viết và cách phát âm cơ bản trong tiếng Hàn, chỉ dẫn cach đọc nguyên ...

Tự Học Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao sách điện tử trực tuyến miễn phí

Tự Học Tiếng Hàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao