Tự Luyện Côn Nhị Khúc (Tập 2): Chiến Đấu Tự Vệ sách trực tuyến sách miễn phí

Tự Luyện Côn Nhị Khúc (Tập 2): Chiến Đấu Tự Vệ

Tự Luyện Côn Nhị Khúc (Tập 2): Chiến Đấu Tự Vệ

Tự Luyện Côn Nhị Khúc (Tập 2): Chiến Đấu Tự Vệ

Tác giả:

Tự Luyện Côn Nhị Khúc (Tập 2): Chiến Đấu Tự VệNunchaku (Côn nhị khúc) còn được gọi là lưỡng tiết côn. Nó là nông cụ quen thuộc của người dân đảo Okinawa trước đây. Họ thường dùng Dagger để đập lúa. Côn nhị khúc gồm hai khúc gỗ cứng d...

Tự Luyện Côn Nhị Khúc (Tập 2): Chiến Đấu Tự Vệ sách điện tử trực tuyến miễn phí

Tự Luyện Côn Nhị Khúc (Tập 2): Chiến Đấu Tự Vệ