Tủ Sách Vàng - Quê Nội (Tái Bản 2014) sách trực tuyến sách miễn phí

Tủ Sách Vàng - Quê Nội (Tái Bản 2014)

Tủ Sách Vàng - Quê Nội (Tái Bản 2014)

Tủ Sách Vàng - Quê Nội (Tái Bản 2014)

Tác giả:

Tủ Sách Vàng - Quê Nội (Tái Bản 2014)"Khi giới thiệu quyển truyện "Quê Nội" của Võ Quảng người ta bảo tôi: Đây là một loại Tôm Xây-dơ của Việt Nam. Đã từ lâu tôi rất thích tác phẩm Tôm Xây-dơ. Nhưng sau khi làm quen với tác phẩm của ...

Tủ Sách Vàng - Quê Nội (Tái Bản 2014) sách điện tử trực tuyến miễn phí

Tủ Sách Vàng - Quê Nội (Tái Bản 2014)