Tướng Lâm Kỳ Đạt sách trực tuyến sách miễn phí

Tướng Lâm Kỳ Đạt

Tướng Lâm Kỳ Đạt

Tướng Lâm Kỳ Đạt

Tác giả: Hoàng Văn Bổn

Tướng Lâm Kỳ Đạt Lâm Kỳ Đạt, Việt “quân sư”, Mặt Dài, Lý Xích Hoài, bé Ái… có tuổi thơ hồn nhiên chăn trâu cắt cỏ với những trò tinh nghịch trẻ dupe. Thế rồi lửa đạn chiến tranh phá hit sự bình yên của làng quê, những bóng đen bí ẩn ...

Tướng Lâm Kỳ Đạt sách điện tử trực tuyến miễn phí

Tướng Lâm Kỳ Đạt