Yu-Gi-Oh! - Tập 6 sách trực tuyến sách miễn phí

Yu-Gi-Oh! - Tập 6

Yu-Gi-Oh! - Tập 6

Yu-Gi-Oh! - Tập 6

Tác giả: Kazuki Takahashi

Thông tin tác giảKazuki TakahashiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảYu-Gi-Oh! là câu chuyện về cậu bé Yugi – một học sinh trung học lớp 10 hay bị bạn bè bắt nạt – thường dành gần như toàn bộ thời gian của mình ...

Yu-Gi-Oh! - Tập 6 sách điện tử trực tuyến miễn phí

Yu-Gi-Oh! - Tập 6